Tisíce ľudí na Slovensku trpí týmto ochorením, a nevedia to!

arytmia, srdce, lekár, starostlivosť, zdravie, liečba
Thinkstock
reklama:

Dôsledky tohto zdravotného problému môžu byť pritom podľa odborníkov fatálne.

Na Slovensku trpí fibriláciou predsiení srdca viac ako 100-tisíc ľudí, pričom mnohí z nich o tom vôbec nevedia. Na diagnostiku pritom podľa lekárov stačí podstúpiť vyšetrenie elektrokardiografom. Informoval o tom prednosta Kliniky kardiológie a angiológie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Robert Hatala. Ten prevzal záštitu nad epidemiologickou štúdiou, ktorú počas tohto roka realizovala Slovenská asociácia srdcových arytmií na vzorke 100-tisíc pacientov a pacientok z celého Slovenska. Do projektu sa zapojilo 75 internistov a viac ako 30 domovov dôchodcov.

Fibrilácia predsiení spôsobuje arytmiu

Správnu činnosť srdca riadia elektrické impulzy, ktoré vznikajú v predsieňach srdca. Tieto impulzy spôsobujú zmrštenie srdcovej svaloviny, ktorá následne vypudzuje krv do celého tela. Za normálnych okolností bije srdce u zdravého človeka pravidelne s frekvenciou 60 až 70 úderov za minútu. Pri podstatne pomalšej alebo rýchlejšej činnosti či nepravidelnej akcii sa už dá hovoriť o srdcovej arytmii. Najčastejším typom je práve spomínaná fibrilácia predsiení. V nich vznikajú rýchle chaotické impulzy, v dôsledku čoho prestávajú normálne pracovať a srdce bije nepravidelne, väčšinou so striedaním veľmi rýchlych fáz s fázami veľmi pomalými.

Nepodceňujte starostlivosť o svoje srdce!

Najviac ohrození sú ľudia nad 50 rokov

Dôsledky arytmie môžu byť podľa odborníkov fatálne. Na Slovensku sú ňou ohrození najmä ľudia starší ako 50 rokov s vysokým krvným tlakom a obezitou. Rizikovú skupinu predstavujú aj tí, ktorí už prekonali srdcový infarkt. Fibrilácia predsiení môže tiež zapríčiniť cievnu mozgovú príhodu, ktorá sa ľudovo nazýva mozgová porážka. Spôsobuje ju zväčša krvná zrazenina, ktorá pri fibrilácii predsiení môže vzniknúť v dutinách srdca a následne putuje do krvného obehu. Ak sa dostane do niektorej z mozgových tepien, upchá ju a spôsobí odumretie časti mozgu. “Arytmia je aj na Slovensku veľmi častá a aj tu predstavuje epidémiu. Dôležité preto je, aby sme robili preventívne opatrenia,” vyjadril sa Hatala.

Mnohí o svojom ochorení netušia

Vyše stotisíc meraní potvrdilo náš predpoklad, že fibrilácia predsiení môže byť u ľudí starších než 60 rokov veľmi častá. Pri meraní krvného tlaku sme zistili takmer v desiatich percentách výrazne nepravidelnú akciu srdca. U týchto pacientov je veľké podozrenie, že trpia na doteraz nediagnostikovanú fibriláciu predsiení. Všetci títo pacienti sa v ďalšom priebehu podrobia špeciálnym vyšetreniam a predpokladám, že v sledovanej populácii nájdeme niekoľko stoviek osôb, ktorí sú reálne ohrození mozgovou porážkou, a môžu profitovať z preventívnej liečby, aby sa takejto potenciálne smrteľnej príhode predišlo,” uviedol Hatala.

Ako ďalej prezradil, moderná medicína prináša efektívne možnosti liečby porúch srdcového rytmu, ktoré sa opierajú o včasnú a presnú diagnostiku. Medzi liečebné metódy ovplyvňujúce výskyt a trvanie srdcových arytmií patria lieky, takzvané antiarytmiká, katétrová alebo chirurgická liečba a implantácie špeciálnych generátorov elektrických impulzov – kardiostimulátorov alebo defibrilátorov. V súčasnosti sa do popredia dostáva takzvaná antitrombotická alebo antikoagulačná liečba, ktorá znižuje zrážanlivosť krvi.

22. novembra 2014

reklama:
reklama:

Najčítanejšie za 24 hod

Autor: SITA